Частна Английска Гимназия „Стоянстрой”

Прием на ученици

Пръстен

Приемът на ученици ще се осъществява при следните изисквания към кандидатите:

  • Прием по документи - свидетелство за завършен 7 клас, удостоверение за преместване
  • С предимство при подбора на кандидатите се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
  • Приемат се ученици от цялата страна
  • Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразени с учебния план на Гимназията

Провеждане на изпитите

  • за VІІІ клас: всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч.  от 12 април
  • за останалите класове: по утвърден график за учебната година

 

   

Съветът на ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ номинира Частна Английска Гимназия „Стоянстрой” с престижните отличия:
 „ЗЛАТНА КНИГА” за принос в развитието на българското образование

 и „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО за управление чрез нови инициативи и прилагане на съвременни модели в българското образование.


 
                                          

    

    

Почетен знак на район " Източен " за Частна английска гимназия "Стоянстрой "      

 

СЕРТИФИКАТ " КОРЕКТНА ФИРМА " 


Адрес: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 252, тел. 032/622-656
Уеб сайт: www.stoyanstroi-highschool.com