Добре дошли

       По повод 20-годишния юбилей от създаването на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Стоянстрой”-Пловдив за учебната 2014/2015 година  се  отпускат стипендии за 20  деца (10 момичета и 10 момчета), ученици от V до Х клас. Децата, които ще кандидатстват трябва да имат отличен успех и да се справят отлично с тест, включващ изучавания учебен материал по български език и литература, и математика (за ученици от V до VІІІ клас), тест по български език и литература, математика и английски език (за ученици ІХ - Х клас).

    С учениците се провежда и събеседване с директора на училището.

 

Дата на публикуване:14.07.2014г.

РИО Пловдив

 ЗА УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЛИ НВО - VІІІ КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ СЪС ЗАСИЛЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК-

информация за резултатите от проведеното на 20.06.2014 г. в 39 училища от област Пловдив

Национално външно оценяване за ученици от 8 клас, със засилено обучение на чужд език.

 „ЧПГЧО "Стоянстрой" е на 2-ро място.

Код

Нас.място

Училище

Среден бал

2

1690909

Пловдив

ЧПГЧО "Стоянстрой"

70,71

 

Частна Английска Гимназия „Стоянстрой”

Прием на ученици

Пръстен

Приемът на ученици ще се осъществява при следните изисквания към кандидатите:

  • Прием по документи - свидетелство за завършен 7 клас, удостоверение за преместване
  • С предимство при подбора на кандидатите се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
  • Приемат се ученици от цялата страна
  • Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразени с учебния план на Гимназията

Провеждане на изпитите

  • за VІІІ клас: всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч.  от 12 април
  • за останалите класове: по утвърден график за учебната година

 

   

Съветът на ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ номинира Частна Английска Гимназия „Стоянстрой” с престижните отличия:
 „ЗЛАТНА КНИГА” за принос в развитието на българското образование

 и „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО за управление чрез нови инициативи и прилагане на съвременни модели в българското образование.


 
                                          

    

    

Почетен знак на район " Източен " за Частна английска гимназия "Стоянстрой "      

 

СЕРТИФИКАТ " КОРЕКТНА ФИРМА " 


Адрес: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 252, тел. 032/622-656
Уеб сайт: www.stoyanstroi-highschool.com